Bofællesskaberne tilbyder botilbud til voksne borgere i Københavns Kommune med udviklingshæmning.
Bofællesskaberne ligger under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, der er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.